Vad gäller om jag är missnöjd med en del/delar av min resa?

Reklamation

Är du missnöjd med något under din resa vill vi veta det med en gång. Väntar du tills du kommit hem kan vi inte påverka eller åtgärda eventuella fel som har uppstått. Börja därför alltid med att kontakta oss. Vid akuta ärenden under helgen är vi tillgängliga via detta kontaktformulär och vid behov ringer vi självklart upp. 

Kontakta oss på plats på resmålet och berätta vad du är missnöjd med. Många av problemen som anmäls går att lösa direkt på plats, men om det inte gick att lösa ditt problem kan du reklamera din resa genom att fylla i vårt formulär efter din hemkomst. 

Om du har några frågor är du välkommen att ringa till vår kundservice på telefonnumret ovan.

Här hittar du vårt kontaktformulär för reklamation: Reklamation

Beroende på ärendets karaktär har vi en hanteringstid på 4-6 veckor. 

Utdrag ur villkoren:

4. Fel och brister 

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

Detta gäller:

Hotell

Vi förmedlar endast hotelltjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hotellet. Om inte rättelse sker så bör resenären begära ersättning/kompensation på plats av leverantören. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. Vi har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst. Vi skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad av hotellet.

Transfer

Vi förmedlar endast transfertjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för transferföretaget. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. Vi skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad transferföretaget.

0 av 0 tyckte detta var till hjälp