Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er utilfreds med én eller flere dele af min rejse?

Reklamation

Hvis du er utilfreds med noget i løbet af din rejse, vil vi gerne vide det med det samme. Hvis du venter til, at du er kommet hjem, kan vi ikke rette eller afhjælpe evt. fejl. Begynd derfor altid med at kontakte os på tlf. 0770 110 122 eller på info@tripx.se . Akutte henvendelser i weekenden kan ske via denne kontaktformular, og hvis der er behov for det, ringer vi dig naturligvis op.

Kontakt os direkte fra rejsemålet og fortæl, hvad du er utilfreds med. De fleste opståede problemer kan løses på stedet, men hvis dit problem ikke kunne afhjælpes, kan du klage over din rejse ved at udfylde vores reklamationsformular efter hjemkomsten.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice på telefonnummeret ovenfor.

Her finder du vores reklamationsformular: Reklamation

Alt efter klagens karakter har vi en sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

Uddrag af vores handelsbetingelser:

4. Fejl og mangler

4.1. Reklamation

4.1.1. Ved fejl i de aftalte tjenester skal den rejsende straks efter konstatering eller muligheden for konstatering af fejlen reklamere til rejsearrangøren, dennes repræsentant eller den underleverandør, som fejlen vedrører, for at give disse mulighed for at afhjælpe fejlen. Reklamation bør om muligt ske direkte fra rejsemålet.

4.1.2. Den rejsende skal om muligt sikre sig, at reklamationen dokumenteres skriftligt af arrangøren eller dennes underleverandør på rejsemålet.

4.1.3. Den rejsende må ikke påberåbe sig fejl, som ikke er anmeldt i henhold til ovenstående.

4.1.4. Krav om erstatning eller prisafslag skal snarest muligt efter rejsens afslutning anmeldes til rejsearrangøren.

4.1.5. Den rejsende anses for at have mistet klageretten, såfremt krav vedr. en fejl i de aftalte tjenester ikke er anmeldt senest to måneder efter konstatering eller muligheden for konstatering af fejlen.

4.2. Afhjælpning af fejl

4.2.1. Hvis arrangøren tilbyder at afhjælpe fejlen, kan den rejsende ikke kræve prisafslag elle ophæve aftalen, forudsat at afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden ekstra udgift eller væsentlig ulempe for den rejsende.

4.2.2. Den rejsende har altid pligt til i videst muligt omfang at begrænse en fejl eller skade.

Dette gælder:

Hotel

Vi formidler udelukkende hotelopholdet. Såfremt en leveret tjeneste ikke svarer til det bestilte, skal fejlen straks påtales over for hotellet. Hvis fejlen ikke rettes, bør den rejsende kræve erstatning/kompensation på stedet af leverandøren. Hvis dette ikke er muligt, skal den rejsende bede leverandøren om en skriftlig erklæring, der beskriver fejlen/manglen og årsagen til denne. Vi har ingen mulighed for at afhjælpe problemer efter hjemkomsten. Vi skal straks kontaktes, såfremt hotellet ikke tilbyder rimelig afhjælpning af eller kompensation for fejlen/manglen.

Transfer

Vi formidler udelukkende transfertjenesten. Såfremt en leveret tjeneste ikke svarer til det bestilte, skal fejlen straks påtales over for transferselskabet. Hvis dette ikke er muligt, skal den rejsende bede leverandøren om en skriftlig erklæring, der beskriver fejlen/manglen og årsagen til denne. Vi skal straks kontaktes, såfremt transferselskabet ikke tilbyder rimelig afhjælpning af eller kompensation for fejlen/manglen.

0 ud af 0 fandt dette nyttigt