Får jag ta med mig medicin och/eller medicinsk utrustning på flyget?

Medicin och medicinsk utrustning

Du får ta med dig viktiga medicinska artiklar med flyget utan extra kostnad.

Medicin

  • Vi rekommenderar att du packar alla nödvändiga mediciner i handbagaget (tillsammans med ditt recept, i förekommande fall) och om möjligt i originalförpackning.
  • Kom ihåg att vår kabinpersonal varken kan administrera läkemedel eller förvara din medicin på en sval plats.

Medicinsk utrustning

  • Informera vårt kontaktcenter innan du flyger om du behöver en respirator, fläkt, bärbar syrekoncentrator eller CPAP-maskin ombord.
  • Vi kan också komma att begära att du förser oss med ett läkarintyg för att bekräfta att du är i tillstånd att flyga. På internationella flyg begär vi att detta intyg ska vara på engelska.
0 av 0 tyckte detta var till hjälp