Klimatkompensation, vad innebär det?

Vi investerar i klimatprojekt för att kompensera för det klimatavtryck som din flygresa motsvarar. Reducering av utsläpp görs antingen genom att hjälpa någon annan att minska sina utsläpp eller genom att ta bort växthusgaser från atmosfären.

Transparens och dokumenterade bevis på att investeringarna kommer till faktisk nytta och att aktiviteterna de stödjer gör verklig skillnad har självklart högsta prioritet. Vi samarbetar därför med den svenska organisationen GoClimateNeutral.

Klimatkompensation sker oftast genom olika klimatprojekt i utvecklingsländer, främst genom energieffektivisering eller satsning på förnybar energi som sol- och vind-anläggningar.

Samtliga projekt som vi genom GoClimateNeutral investerar i har kvalitetsstämpeln Gold Standard.

Gold Standard inrättades 2003 av WWF (Världsnaturfonden) och ett 80-tal andra internationella ideella och icke-statliga organisationer för att ”säkerställa att projekt som minskade koldioxidutsläpp innehöll de högsta nivåerna av miljöintegritet samt även bidrog till en hållbar utveckling”. Idag finns det 1700+ aktiva Gold Standard-projekt runt om i världen.

Genom att investera i Gold Standard-certifierade projekt bidrar man till verklig klimatnytta, och samtidigt även till fler av FNs hållbarhetsmål, som minskad fattigdom och renare luft och vatten.

Hur mycket vi kompenserar, de certifikat detta genererar och vilka Gold Standard-projekt som får vårt stöd kan du löpande följa här: www.tripx.se/klimatkompensation

Vi vill vara tydliga med att vi alla – för att klara Parisavtalets mål – behöver minska våra utsläpp av växthusgaser på alla områden, inklusive de utsläpp som resor orsakar. Klimatkompensation gjort rätt är bättre för klimatet än att resa och inte klimatkompensera, men det ersätter inte arbetet att även minska de faktiska utsläppen vi alla är ansvariga för.

Läs mer om detta HÄR.

0 av 0 tyckte detta var till hjälp