Kvarglömda ägodelar

Om du har råkat glömma kvar personliga ägodelar på transfern, hotellet eller flyget så ska du vända dig direkt till den av våra samarbetspartner/leverantör det gäller. Vänligen notera: Vi ansvarar ej för kvarglömda ägodelar.