Måste man ha pass för resa inom EU?

Denna information ger polisen om: pass och nationellt Idkort.
Flygbolaget kräver giltigt pass som identifikation och vi hänvisar till detta. För eventuella undantag från denna regel ber vi er att kontakta flygbolaget direkt.

Bra info ang. passregler:

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt för hela utlandsvistelsen. De flesta länder har restriktioner om passets giltighetstid. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs det att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresan. Speciella regler för inresa kan gälla om man har ett provisoriskt/tillfälligt pass. För exakt information, kontakta berörd ambassad.

Observera att ett pass, för att vara giltigt, inte får ha några skador. Vi ansvarar inte för följderna om en resenär inte kan uppvisa giltig identifikation, pass eller giltigt visum vid incheckning. Detta är resenärens eget ansvar att ha koll på. 

I vissa länder måste du även kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på begäran av polis/annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. 

Det är vanligen ingen passkontroll mellan de länder som omfattas av Schengenavtalet. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom Schengenområdet, är en fullgod resehandling som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom EU, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Vi rekommenderar därför att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. 

Visum krävs i vissa fall, se info nedan:

Egypten

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid. Vi ansvarar inte för följderna om en resenär saknar giltigt pass. Ogiltigt och/skadat pass är ogiltigt och medför nekad ombordstigning. 

Visum krävs för att resa till Egypten.Detta tillhandahålls mot avgift för nordiska medborgare vid ankomst på flygplatsen i Egypten. Vänligen ta kontakt med landets ambassad för mer information.

Förenade Arabemiraten

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än 6 månader. Vi ansvarar inte för följderna om en resenär saknar giltigt pass. 

Visum tillhandahålls kostnadsfritt för nordiska medborgare vid ankomst till Förenade Arabemiraten. Detta visum gäller i 30 dagar. Det är ej möjligt att resa till Förenade Arabemiraten med trasigt- eller provisoriskt pass. Ogiltigt och/skadat pass är ogiltigt och medför nekad ombordstigning. Vänligen ta kontakt med landets ambassad för mer information.

Kina

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid. Vi ansvarar inte för följderna om en resenär saknar giltigt pass. Ogiltigt och/skadat pass är ogiltigt och medför nekad ombordstigning. 

Notera att visum krävs för att resa till Kina. Vänligen ta kontakt med landets ambassad för mer information.

Marocko

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än 6 månader. Vi ansvarar inte för följderna om en resenär saknar giltigt pass. För svenska medborgare krävs inte visum för resor upp till tre månader i Marocko. Vänligen ta kontakt med landets ambassad för mer information.

Qatar

Visum krävs ej för svenska medborgare. Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än 6 månader. Vi ansvarar inte för följderna om en resenär saknar giltigt pass.

 Ryssland

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du behöver visum om du ska resa till Ryssland.Viktigt att veta är att det tar mer än en vecka att få visum och du ansöker om det själv. Vänligen ta kontakt med landets ambassad för mer information.

Thailand

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än 6 månader. Vi ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass. För svenska medborgare krävs inget visum för turistresa upp till 30 dagar i Thailand.

Är du svensk medborgare med annat ursprung eller medborgare i annat land, måste du själv kontakta thailändska ambassaden för mer information. Det är alltid resenären själv som är ansvarig för sitt pass och att rätt visum finns för resan.

Turkiet

Kontrollera ditt pass i god tid före avresan! Enligt senaste uppgifter ska passet vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomsten. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så.Vänligen ta kontakt med landets ambassad för mer information.

Ukraina

Svenska medborgare behöver ej visum för att resa till Ukraina. Om du har ett annat medborgarskap, så ska du vända dig till ukrainska ambassaden för mer information om vilka bestämmelser som gäller just för dig.

Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten. För att vistelsen i Ukraina ska vara giltig måste passet förses med en stämpel vid gränskontrollen vid inresa.

Se till att ha en giltig reseförsäkring då det europeiska sjukförsäkringskortet inte täcker Ukraina.

Sedan december 2013 trädde en ny lag i kraft i Ukraina som ställer krav på att turister/besökare ska kunna visa upp finansiella medel (pengar) vid inresa i Ukraina. Det innebär att man vid inresa kan bli tillfrågad om man har tillräckligt med pengar för sin vistelse i Ukraina. Kan man inte visa att man har tillräckligt med pengar kan man bli nekad inresa i landet. Reglerna gäller för alla besökare, inklusive turister och oavsett medborgarskap, som reser till Ukraina. För mer information: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/ukraina/reseinformation/ambassadens-reseinformation/in--och-utresebest%C3%A4mmelser/

 USA

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än 6 månader. Vi ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass eller om du saknar giltigt inresetillstånd (ESTA).

För svenska medborgare gäller visa waiverprogrammet vid inresa till USA, vilket innebär att visering inte behövs för turistresor kortare än tre månader. Detta under förutsättning att man har ett giltigt svenskt pass som är maskinellt avläsbart (två tryckta rader med namn och siffror längst ner på personsidan). Pass som utfärdas från och med 26 oktober 2006 måste dessutom ha ett digitalt integrerat foto. Inga provisoriska pass accepteras. I övriga fall krävs visum. Allmänt gäller att pass ska vara oskadat.

Från januari 2009 gäller att resenären personligen måste registrera sig hos de amerikanska myndigheterna (Department of Homeland Security) genom att fylla i en blankett på Internet (https://esta.cbp.dhs.gov) senast (!) tre dagar innan avresa. När ansökan godkänts erhålles ett elektroniskt inresetillstånd som sedan gäller för obegränsat antal resor till USA under två års tid, eller så länge som passet är giltigt. Den 8 september 2010 infördes en turistskatt på 14 dollar som tas ut i samband med att man ansöker om inresetillstånd. 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp