Jag har fått förhinder, kan jag omboka/avboka min resa?

Avbokning
Avbokning av resa ska alltid ske via e-post till oss, omedelbart efter att hinder uppstått. Vid avbokning av resa utanför våra öppettider – kontakta alltid flygbolaget och/eller hotellet direkt. Meddela oss därefter via e-post vilka åtgärder som du vidtagit.

Avbeställningsskydd
För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna ett separat avbeställningsskydd. Läs mer om avbeställningsskydd här.

 Administrativ avgift
Vid avbokning/ändring tar vi ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolaget och eller hotell debiterar. Avgiften är alltid minst 495 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges.

Ombokning 

Bokade resor går resorna ej att omboka.

Namnändring

Skicka e-post in till oss så hjälper vi dig att undersöka om en namnändring är möjlig. Önskar ni genomföra en ändring tar vi ut en fast administrativ avgift på 495kr, utöver flygbolagets avgift. Obs! Det är väldigt viktigt att du alltid dubbelkollar namnen en extra gång, så att de överensstämmer med passet, innan du genomför din bokning och bindande köp. 

1 av 1 tyckte detta var till hjälp