Kan man lämna önskemål till hotellet?

Önskemål angående hotellet skrivs in när du genomför din bokning, det finns en speciell ruta för detta och texten behöver vara kortfattad och på engelska. Vi kommer sedan att vidarebefordra detta till hotellet. Notera att detta är önskemål och inte något hotellet kan bekräfta till 100 %.  

1 av 1 tyckte detta var till hjälp