Vad finns på mitt konto?

På ditt konto ligger en reseöversikt som är en summering av din beställda resa. Här ligger också flygbiljett, hotellbiljett och transferbiljett om du beställt det. Dessa biljetter ska du skriva ut och ha med dig på resan.

Skapa konto här: https://www.tripx.se/konto/

Kontot ska skapas i samma mejladress som resan är bokad i samt med ett valfritt lösenord på minst 6 tecken.