Czy mogę zabrać lekarstwa w podróż?

Jeśli chodzi o transport leków, np. jeśli chorujesz na cukrzycę, zaleca się przechowywanie insuliny w oryginalnym opakowaniu. Ułatwi to celnikom identyfikację leku i lekarza przepisującego.

Zdecydowanie zaleca się zabranie ze sobą zaświadczenia od lekarza, stwierdzającego, czego potrzebujesz (np. insuliny i urządzeń do wstrzykiwań). Pokaż to zaświadczenie podczas kontroli bezpieczeństwa i odprawy celnej. Zaleca się wydrukowanie tego zaświadczenia w języku angielskim, aby personel lotniska podczas podróży powrotnej mógł je zrozumieć. W niektórych krajach wymagane jest jedynie zaświadczenie od apteki.

Przechowuj lek w bagażu podręcznym.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0