Co zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z części/niektórych części mojej podróży?

Skarga

Jeśli nie jesteś zadowolony z czegoś podczas podróży, poinformuj nas tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli taką informację dostaniemy po powrocie, nie będziemy mogli niczego poprawić ani zmienić. Dlatego zawsze skontaktuj się z nami natychmiast.

Skontaktuj się z nami i daj nam znać, z czego nie jesteś zadowolony. Wiele zgłoszonych problemów można rozwiązać bezpośrednio na miejscu. Jeśli natychmiastowe rozwiązanie problemu nie jest możliwe, po powrocie możesz złożyć reklamację dotyczącą podróży, wypełniając nasz formularz kontaktowy.

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pod numer podany powyżej.

W zależności od charakteru sprawy rozpatrzenie reklamacji zajmuje nam od 4 do 6 tygodni.

Wyciąg z regulaminu:

4. Awarie i braki

4.1. Skarga

4.1.1. W przypadku uchybień w wykonaniu umówionych usług, podróżny ma obowiązek niezwłocznie po zauważeniu usterki zgłosić reklamację do organizatora turystyki, jego przedstawiciela lub podwykonawcy w celu naprawienia błędu. W miarę możliwości reklamacje należy składać bezpośrednio w miejscu docelowym.

4.1.2. Podróżny musi w miarę możliwości zadbać o udokumentowanie reklamacji pisemnym oświadczeniem organizatora lub podwykonawcy na miejscu.

4.1.3. Podróżnemu nie wolno powoływać się na błędy, jeżeli skarga nie została złożona zgodnie z powyższymi postanowieniami.

4.1.4. Roszczenia o odszkodowanie lub obniżkę ceny należy kierować do organizatora wycieczki niezwłocznie po zakończeniu podróży.

4.1.5. Jeżeli roszczenia z tytułu błędów w zakontraktowanych usługach zostaną zgłoszone później niż dwa miesiące od momentu, w którym podróżny zauważył lub powinien był zauważyć wadę, uważa się, że podróżny stracił prawo do powoływania się na błąd.

4.2. Poprawianie błędów

4.2.1. Jeżeli organizator oferuje środek zaradczy w celu usunięcia wady, podróżny nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od umowy, pod warunkiem że rozwiązanie nastąpi w rozsądnym czasie i bez dodatkowych kosztów lub znacznych niedogodności dla podróżnego.

4.2.2. Podróżny musi zawsze ograniczać szkody w jak największym stopniu.

Dotyczy to:

Hotel

Świadczymy wyłącznie usługi hotelarskie. W przypadku, gdy wykonana usługa nie jest zgodna z rezerwacją, błąd należy niezwłocznie zgłosić hotelowi. W przypadku braku korekty podróżny powinien zażądać odszkodowania w miejscu docelowym od dostawcy. Jeśli nie jest to możliwe, podróżny musi zażądać od dostawcy pisemnego zaświadczenia o tym, co nie zostało spełnione, oraz o przyczynie niespełnienia.. Skontaktujemy się z nami niezwłocznie, jeśli niedogodność zostanie naprawiona lub zostanie rozsądnie zrekompensowana przez hotel.

Przenosić

Zapewniamy tylko usługę transferu. W przypadku, gdy dostarczona usługa nie jest zgodna z zarezerwowaną, błąd należy niezwłocznie zgłosić firmie transferowej. Jeśli nie jest to możliwe, podróżny musi zażądać od dostawcy pisemnego zaświadczenia o tym, czego nie spełniono, wraz z uzasadnieniem. Należy niezwłocznie skontaktować się z nami, chyba że niedogodnośc zostanie naprawiona lub zrekompensowana w rozsądnym zakresie przez firmę transferową.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0