Hva gjelder dersom jeg er misfornøyd med en del/deler av min reise?

Reklamasjon

Hvis du er misfornøyd med noe under turen, vil vi gjerne vite det med en gang. Venter du til du kommer hjem, kan vi ikke påvirke eller ordne feilene som har oppstått. Derfor starter du alltid med å kontakte oss på info@tripx.no. Ved nødstilfeller i helgene er vi tilgjengelige via dette kontaktskjemaet og om nødvendig vil vi ringe deg.

Kontakt oss på stedet og fortell oss hva du er misfornøyd med. Mange av de rapporterte problemene kan løses direkte på stedet, men hvis problemet ikke lar seg løse kan du klage på reisen din ved å sende et brev (se info nedenfor), eller eventuelt sende det til info@tripx.no.

Før du sender inn en reklamasjon, husk følgende:

  • En forutsetning for at refusjon vil gjelde med tilbakevirkende kraft er at du kontaktet oss angående problemet mens du var på reisemålet.
  • For å kunne følge opp din klage og synspunkter trenger vi reklamasjonen din senest to måneder etter at du har returnert fra reisen.
  • Gjelder ditt tilfelle selve flyreisen, skadet eller forsinket bagasje, ber vi deg om å henvende deg til det aktuelle flyselskapet.

Har du spørsmål, vennligst ring vår kundeservice på telefonnummeret som oppgitt ovenfor.

Her finner du vårt kontaktskjema for reklamasjon: Reklamasjon

Avhengig av reklamasjonens art, forbeholder vi oss 4-6 ukers behandling. Send reklamasjonen til .

Utdrag av betingelsene:

4. Feil og mangler

4.1. Reklamasjon

4.1.1. Ved feil i de avtalte tjenestene, skal den reisende omgående, etter at han/hun har merket eller burde ha merket feilen, reklamere til reisearrangøren, dens representant eller dens underleverandør, som feilen angår, for å gi disse mulighet til å rette feilen. Reklamasjon skal om mulig skje på reisemålet.

4.1.2. Den reisende skal om mulig forsikre seg om at reklamasjonen blir dokumentert i skriftlig form av arrangøren eller deres underleverandør på stedet.

4.1.3. Den reisende kan ikke påberope feil dersom reklamasjonen ikke har skjedd i henhold til det som er nevnt over.

4.1.4. Krav om skadeserstatning eller prisavdrag skal snarest etter reisens avslutning føres frem for reisearrangøren.

4.1.5. Fremføres kravene på grunn av feil i de avtalte tjenestene senere enn to måneder fra det tidspunktet da den reisende merket eller burde ha merket feilen, anses den reisende å ha mistet retten til å påberope feilen.

4.2. Retting av feil

4.2.1. Dersom arrangøren tilbyr seg å rette feilen, kan den reisende ikke kreve prisavdrag eller oppheve avtalen, forutsatt at korrigeringen skjer innenfor rimelig tid og uten ekstra kostnad eller vesentlig ulempe for den reisende.

4.2.2. Den reisende skal alltid begrense skaden så mye som mulig.

Dette gjelder for:

Hotell

Vi formidler kun hotellets fasiliteter. I tilfelle det leverte produktet ikke er i samsvarer med det som er booket, må problemene umiddelbart rapporteres til hotellet. Hvis ikke en korrigering utføres bør reisebyrået be om erstatning/kompensasjon på stedet av leverandøren. Hvis dette ikke er mulig må den reisende be om en skriftlig attest fra leverandøren angående problemene, hva som ikke har blitt korrigert, og årsaken til problemene. Vi har ingen mulighet til å rette opp problemer eller feil etter hjemreisen. Vi ønsker å bli kontaktet umiddelbart med mindre problemene rettes opp eller kompenseres i rimelige former av hotellet.

Transfer

Vi formidler kun transfertjenesten. Om den leverte tjenesten ikke samsvarer med det som er bestilt, skal feilen straks rapporteres til det ansvarlige selskapet. Hvis dette ikke er mulig må passasjeren be om en skriftlig attest fra leverandøren angående hva som ikke er levert, og årsaken til mangelen. Ta kontakt med oss uten forsinkelse, med mindre mangelen rettes eller kompenseres i rimelig grad av leverandøren.

0 av 0 syntes dette var nyttig