Må man ha pass for å reise innenfor EU?

Denne informasjonen gir politiet om: pass og nasjonalt ID-kort.
Flyselskapet krever gyldig pass som identifikasjon, og vi henviser til dette. For eventuelle unntak fra denne regelen ber vi dere om å kontakte flyselskapet direkte.

Viktig informasjon angående passregler:

Kontroller i god tid før reisen at passet ditt er gyldig for hele utenlandsoppholdet. De fleste land har restriksjoner for passets gyldighetstid. Før reiser til de fleste land utenfor Schengen er det et krav at passet er gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen. Spesielle regler for innreise kan gjelde om man har et midlertidig pass/nødpass. For nærmere informasjon, kontakt aktuell ambassade.

Legg merke til at for at passet skal være gyldig, skal det ikke ha noen skader. Vi tar ikke ansvar for konsekvensene dersom den reisende ikke kan vise gyldig identifikasjon, pass eller gyldig visum ved innsjekking. Dette er den reisendes eget ansvar å ha kontroll på.

I noen land må du også kunne bekrefte identiteten din og ditt statsborgerskap ved innsjekking på hotell eller på forespørsel fra politi/annen myndighet. Pass er i disse tilfellene ofte det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet.

Det er vanligvis ingen passkontroll mellom de landene som er omfattet av Schengen-avtalen. Det nasjonale identitetskortet, som utsendes av politiet og som gjelder for reise innen Schengenområdet, er et omfattende reisedokument som styrker både innehaverens identitet og statsborgerskap. Selv om passkontroller kun skjer i unntakstilfeller i EU, må du kunne bekrefte din identitet under oppholdet utenlands. Vi anbefaler derfor at du alltid tar med ditt pass uansett hvor du reiser.

Viktig informasjon når du reiser med oss til Dubai, Marokko, USA, Tyrkia og Thailand. Det kreves visum i noen tilfeller, se info nedenfor:

De forente arabiske emirater
Kontroller i god til før reisen at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten. Du kan nektes innreise i landet dersom passet ditt har kortere gyldighetstid enn seks måneder. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene dersom en passasjer mangler gyldig pass.

Visum utleveres gratis for nordiske statsborgere ved ankomst til De forente arabiske emirater. Dette visumet er gyldig i 30 dager. Det er ikke mulig å reise til De forente arabiske emirater med skadet eller midlertidig pass. Ugyldig/skadet pass er ugyldig og medfører nektet ombordstigning.

Egypt

Norske borgere trenger visum for opphold i Egypt. Passet må være gyldig i minst seks måneder fra utreise. Visum kan søkes på forhånd fra egyptisk ambassade eller konsulat, eller kjøpes ved ankomst for 25 USD. Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapir. Pass må være maskinlesbart for innreise til Egypt. Det vil si at håndskrevne nødpass ikke er gyldig for innreise til Egypt. Hvis du har et annet statsborgerskap, må du kontakte den egyptiske ambassaden for å undersøke hva som gjelder deg.

Kina

Sjekk på forhånd om avreise at passet ditt er gyldig minst 6 måneder etter retur. Du kan bli nektet innreise til landet hvis passet ditt har en kortere gyldighetsperiode. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene dersom en passasjer mangler et gyldig pass. Ugyldig og / eller skadet pass er ugyldig og vil resultere i nektet ombordstigning.

Vær oppmerksom på at visum er påkrevet for å reise til Kina. Ta kontakt med landets ambassade for mer informasjon.

Marokko
Kontroller i god tid før reisen at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten din. Du kan nektes innreise til landet om passet ditt har kortere gyldighetstid enn seks måneder. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene dersom en passasjer mangler gyldig pass. For norske statsborgere kreves ikke visum for reiser opptil tre måneder i Marokko. 

Qatar

Kontroller i god tid før reisen at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten din. Du kan nektes innreise til landet om passet ditt har kortere gyldighetstid enn seks måneder. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene dersom en passasjer mangler gyldig pass.

Russland

Du trenger visum når du reiser til Russland. Ta kontakt med ambassaden. Kontroller på forhånd at reisen din er gyldig i minst seks måneder etter retur. Viktig å vite er at det tar mer enn en uke å få visum, og du søker selv om det.

Thailand
Kontroller i god tid før avreise at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten. Du kan nektes innreise i landet om passet ditt har kortere gyldighetstid enn seks måneder. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene dersom en passasjer mangler gyldig pass. For norske statsborgere kreves det ikke visum for turistreiser opptil 30 dager i Thailand.

Er du norsk statsborger med annen opprinnelse eller er statsborger i et annet land, må du selv kontakte den thailandske ambassaden for mer informasjon. Det er alltid den reisende som er ansvarlig for passet sitt og at rett visum er tilgjengelig for reisen.

Tyrkia
Sjekk passet ditt i god tid før avreise! Passet ditt må være gyldig i minst 150 dager etter hjemreisedatoen fra Tyrkia. Du kan nektes innreise i landet om passet ditt har kortere gyldighetstid enn dette.

Ukraina

Norske statsborgere trenger ikke visum for å reise til Ukraina. Hvis du har et annet statsborgerskap, bør du kontakte den ukrainske ambassaden for informasjon om hvilke regler som gjelder for deg.

Passet må være gyldig minst 6 måneder etter returdagen. For at oppholdet i Ukraina skal være gyldig, må passet være stemplet ved grensekontroll ved innreise.

Siden desember 2013 trådte en ny lov i kraft i Ukraina som krever at turister / besøkende kan vise økonomiske midler (penger) når de kommer inn i Ukraina. Dette betyr at ved oppføring kan du bli spurt om du har nok penger til ditt opphold i Ukraina. Hvis du ikke kan bevise at du har nok penger, kan du nektes adgang til landet. Reglene gjelder for alle besøkende, inkludert turister og uavhengig av statsborgerskap, som reiser til Ukraina.

USA
Kontroller i god tid før avreise at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten. Du kan nektes innreise i landet om passet ditt har kortere gyldighetstid enn seks måneder. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene dersom en passasjer mangler gyldig pass.

For norske statsborgere gjelder visumfritakelsesprogrammet Visa Waiver Program ved innreise til USA, noe som innebærer at det ikke kreves visum på turistreiser kortere enn tre måneder. Dette forutsetter at man har et gyldig norsk pass som er lesbart på maskin (to trykte rader med navn og tall helt nederst på personsiden). Pass som utstedes fra og med 26. oktober 2006 må i tillegg ha et digitalt integrert foto. Ingen midlertidige pass aksepteres. I andre tilfeller kreves visum. Generelt er regelen at passet ikke skal være skadet.

Fra og med januar 2009 må den reisende registrere seg personlig hos de amerikanske myndighetene (Department of Homeland Security) ved å fylle ut et skjema på internett (https://esta.cbp.dhs.gov) senest (!) tre dager før avreise. Når søknaden er godkjent, foreligger det en elektronisk innreisetillatelse som siden gjelder for et ubegrenset antall reiser til USA i et tidsrom på to år, eller så lenge passet er gyldig. Den 8 september 2010 innførtes en turistskatt på 14 dollar som belastes samtidig som man søker om innreisetillatelse.

0 av 0 syntes dette var nyttig