Bestilling av bosted for deg med funksjonshemninger.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss via e-post til info@tripx.no dersom du har særskilte behov angående din kommende reise. Du har da muligheten til å komme med opplysninger om dine behov og forutsetninger. Gjør oss oppmerksom på din funksjonshemning og informer oss så detaljert som mulig om hvilke spesifikke krav din funksjonshemning krever for en vellykket ferie.

0 av 0 syntes dette var nyttig