Jeg glemte å bestille transfer da jeg bestilte reisen. Hva gjør jeg nå dersom jeg ønsker å bestille dette i tillegg?

Vi tilbyr muligheten til å bestille transport til og fra hotellet på mange av våre destinasjoner. Dette gjelder imidlertid ikke for de fleste storbyer der det finnes rikelig med tilbud på kollektivtransport med tog/buss. Tilgjengelighet og pris på evt. transfer oppgis når du har valgt hotell og/eller fly til den aktuelle destinasjonen.

Ønsker du transfer T/R til hotellet skal du alltid booke dette sammen med din bestilling av reisen. Om du glemte dette kan du ta kontakt med oss på info@tripx.no slik at vi kan undersøke muligheten for å bestille transfer i ettertid (minimum en uke før selve avreisen).

Vi tilpasser alt gjennom meget moderne metoder, der det meste er automatisert. Dette innebærer at tilleggsbestillinger gjort i ettertid innebærer administrativt arbeid som ikke passer til vår metode, og vi forsøker å være ekstremt forsiktige med våre kostnader og dermed også dine kostnader. Vi vurderer muligheten til å bestille en transfer som en servicetjeneste og formidler denne til nettopris. Vi tar derfor en administrativ avgift på 495 kroner for manuell tilleggsbestilling av transfer i ettertid.

Prisen for transfer varierer fra destinasjon til destinasjon og fra hotell til hotell, avhengig av avstanden mellom hotell og flyplass. Prisen avhenger også av om du vil ha buss (shuttle bus) eller privat taxi, noe som er et litt dyrere alternativ, men mer behagelig.

3 av 3 syntes dette var nyttig