Hvordan skal jeg skrive navnet mitt på bestillingen?

Du skal skrive navnet ditt slik det står oppført i passet. Er navnet for langt, holder det å skrive det første navnet i passet og utelate mellomnavnet/-ne.

OBS! På grunn av flyselskapenes høye krav til sikkerhet er det meget viktig at du skriver helt korrekt stavet navn på alle reisende på bestillingen.

Fornavn: Angi det første fornavnet i passet selv om det ikke er tiltalenavnet.
Etternavn: Angi samtlige etternavn ifølge passet. Du kan ikke forkorte dine navn eller angi navnene bare som initialer. Om du skal gifte deg må du bestille reisen din i samme navn som du kommer til å ha i passet ditt når du skal reise.

Kontroller nøye at du har fylt inn alle opplysninger korrekt. Vær klar over at bookingsystemet fjerner alle mellomrom og skilletegn mellom navn.

Mange flyselskap tillater ikke navneendring i ettertid, og om det er mulig å gjøre det påløper det stort sett alltid en avgift. I de tilfeller der det er mulig å endre navn i ettertid må det uansett skje senest 24 timer før avreise. Utover den evt. avgiften som flyselskapet tar for navneendring/navnkorrigering tar vi en avgift for å håndtere endringen.

Noen eksempler:

Navn i passet Angi navn
Anders Isak Jonas Svensen Anders Svensen
Anders Isak Jonas Svensen-Nilsen Anders Svensen Nilsen
Anna-Lena Svensen Anna Lena Svensen
0 av 0 syntes dette var nyttig