Αζήτητος

Σε περίπτωση που έχετε αφήσει προσωπικά αντικείμενα κατά τη μεταφορά, στο ξενοδοχείο ή στην πτήση, θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον συνεργάτη/προμηθευτή μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αζήτητα αντικείμενα.

0 στους 0 το βρήκαν χρήσιμο