Τι γίνεται αν δεν είμαι ικανοποιημένος με ένα μέρος/μερικά μέρη του ταξιδιού μου;

Παράπονο

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με κάτι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό. Εάν περιμένετε μέχρι να επιστρέψετε, δεν μπορούμε να διορθώσουμε ή να τροποποιήσουμε τίποτα. Επομένως, επικοινωνήστε πάντα μαζί μας αμέσως.

Επικοινωνήστε μαζί μας στον προορισμό και πείτε μας τι δεν σας ικανοποιεί. Πολλά από τα προβλήματα που αναφέρονται μπορούν να επιλυθούν απευθείας επιτόπου. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση επίλυση του προβλήματός σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για το ταξίδι σας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μετά την επιστροφή σας.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που αναφέρεται παραπάνω.

Ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, χρειάζονται 4 έως 6 εβδομάδες για να χειριστούμε ένα παράπονο.

Απόσπασμα από τους όρους και τις προϋποθέσεις:

4. Αστοχίες και ελλείψεις

4.1. Παράπονο

4.1.1. Σε περίπτωση αστοχίας στις συμφωνημένες υπηρεσίες, ο ταξιδιώτης πρέπει αμέσως, αφού έχει αντιληφθεί ή θα έπρεπε να έχει παρατηρήσει το σφάλμα, να υποβάλει παράπονο στον ταξιδιωτικό πράκτορα, στον εκπρόσωπό του ή στον υπεργολάβο στον οποίο σχετίζεται το σφάλμα, για να δώσει έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν το σφάλμα. Εάν είναι δυνατόν, τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον προορισμό.

4.1.2. Ο ταξιδιώτης πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να διασφαλίσει ότι το παράπονο τεκμηριώνεται σε γραπτή δήλωση από τον διοργανωτή ή τον υπεργολάβο στον τόπο.

4.1.3. Ο ταξιδιώτης δεν πρέπει να επικαλεστεί σφάλματα εάν δεν έχει υποβληθεί παράπονο σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

4.1.4. Οι αξιώσεις για ζημιές ή μειώσεις τιμών πρέπει να υποβληθούν στον ταξιδιωτικό πράκτορα μόλις τελειώσει το ταξίδι.

4.1.5. Εάν υποβληθούν αξιώσεις λόγω σφαλμάτων στις συμβατικές υπηρεσίες μετά από δύο μήνες από τη στιγμή που ο ταξιδιώτης παρατήρησε ή θα έπρεπε να είχε παρατηρήσει το σφάλμα, θεωρείται ότι ο ταξιδιώτης έχασε το δικαίωμα να επικαλεστεί το σφάλμα.

4.2. Διόρθωση σφαλμάτων

4.2.1. Εάν ο διοργανωτής προσφέρει τη λύση για την αποκατάσταση της βλάβης, ο ταξιδιώτης δεν μπορεί να απαιτήσει μείωση τιμής ή να ακυρώσει τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι η λύση θα πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρόνου και χωρίς επιπλέον κόστος ή σημαντικό μειονέκτημα για τον ταξιδιώτη.

4.2.2. Ο ταξιδιώτης πρέπει πάντα να περιορίζει τη ζημιά όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτό ισχύει για:

Ξενοδοχείο

Παρέχουμε μόνο ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η παραδοθείσα υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με την κράτηση, το σφάλμα θα αναφερθεί αμέσως στο ξενοδοχείο. Εάν δεν γίνει διόρθωση, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να ζητήσει αποζημίωση στον προορισμό από τον προμηθευτή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο ταξιδιώτης πρέπει να ζητήσει γραπτή πιστοποίηση από τον προμηθευτή για το τι δεν έχει τηρηθεί και το λόγο για τον οποίο δεν εκπληρώθηκε. Δεν έχουμε τρόπο να διορθώσουμε ένα μειονέκτημα μετά την επιστροφή στο σπίτι. Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί μας εάν η ανεπάρκεια αποκατασταθεί ή αντισταθμιστεί εύλογα από το ξενοδοχείο.

Μεταφορά

Παρέχουμε μόνο την υπηρεσία μεταφοράς. Σε περίπτωση που η παραδοθείσα υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με την κράτηση, το σφάλμα θα αναφέρεται αμέσως στην εταιρεία μεταφοράς. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο ταξιδιώτης πρέπει να ζητήσει γραπτή πιστοποίηση από τον προμηθευτή για το τι δεν έχει τηρηθεί και για τον λόγο. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, εκτός εάν το ελάττωμα αποκατασταθεί ή αντισταθμιστεί σε εύλογο βαθμό από την εταιρεία μεταφοράς.

0 στους 0 το βρήκαν χρήσιμο